AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem que el titular de la pàgina web (en endavant, la “Web “) és Quinze Ous, SL, domiciliada a Les Preses, C/ Carrer Josep Tarradellas 9, 17178, amb CIF B55293799 (en endavant, “Quinze Ous”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre Quinze Ous i l’Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a quinzeous@gmail.com, trucant al número 689620131, o bé mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d’atenció al client, a Les Preses, C/ Carrer Josep Tarradellas 9, 17178. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 8 a 19 hores.

1. Acceptació de les condicions d’ús
1.1. Les presents Condicions d’Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els productes posats a disposició per Quinze Ous per mitjà del web.

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d’Usuari (des d’ara, “Un.” O “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l’Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l’Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. Quinze Ous podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial
2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Quinze Ous, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel•lectual. L’accés per part de l’Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè. Veu en la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel•lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Quinze Ous al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça quinzeous@gmail.com

3. Responsabilitat Civil
3.1. Quinze Ous no respondrà de cap dany o perjudici que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la Web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

4. Exclusió de Garantia
4.1. No garantim que la web s’executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d’errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Quinze Ous.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris
L’Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L’Usuari s’obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la Web.

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel•lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

5.4. No utilitzar la web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial.

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la web o d’impedir el normal funcionament dels mateixos.

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Quinze Ous, els seus proveïdors o tercers.

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

6. Menors d’Edat
Amb caràcter general, per a realitzar una compra els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s’assenyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

7. Durada i terminació
La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

8. Informació addicional
Informem que el Grup Quinze Ous està format per les empreses indicades a continuació:

Quinze Ous, S.L., amb domicili a Les Preses, Carrer Josep Tarradellas 9, 17178 i CIF B55293799

9. Llei aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Olot.